17.02.2021

8 tips för hur du marknadsför din kompetens

Att kunna marknadsföra sin kompetens är en viktig färdighet som alla borde behärska. Vi frågade utbildare i UNIC-tjänster Ari Soidinmäki om hans bästa tips för att sticka ut vid rekrytering. Att marknadsföra sin egen kompetens är inte att skryta utan att lyfta fram fakta som är relevant för jobbet du söker!

1. Vinkla din kompetens enligt jobbet du söker

När man söker jobb är det inte fråga om att lista sin utbildning och tidigare arbetserfarenhet, utan att man lyfter fram sin egen kompetens. Kompetens får man inte bara på jobbet, utan även studieprojekt och praktik är goda källor för kompetens. En avhandling är ofta ett bra bevis för kompetens och hobbyer kan utgöra bevis för till exempel IT-kunskaper, interaktionsförmåga, god kondition eller kreativitet.

Tänk efter vilken kompetens som är väsentlig för jobbet du söker: vad kan du erbjuda just denna arbetsgivare? Har du varit med i något projekt där du lärt dig färdigheter som behövs i arbetet även om du inte har någon direkt arbetserfarenhet? Hur kan du föra fram din kompetens så att den motsvarar jobbet du söker? Om du till exempel söker en plats inom kundbetjäning krävs det en viss kompetens och personlighet för att jobba på en begravningsbyrå, en annan i en skämtbod.

2. Berätta vad din kompetens innebär i praktiken

I din ansökan bör du lyfta fram vad dina egenskaper och din kompetens innebär för jobbet du söker. Det ger rekryteraren en bild av att du förstår vad som krävs för att klara av jobbet. Vilka av dessa tror du väcker störst intresse hos rekryteraren?

”Jag kommer bra överens med olika typer av människor.”

”Jag är empatisk och kan läsa folks sinnesstämningar väl. Jag har förmågan att möta varje kund som individ, vilket jag tror är en fördel inom kundbetjäningen på ert företag.”

3. Tänk ut lösningar för de områden du behöver utveckla

Ibland är det så att ett jobb känns som din grej, men du saknar en del av den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. Då kan du ta reda på vilka möjligheter du har att skaffa dig den kompetens du saknar redan i förväg. I arbetsintervjun kan du då visa att du känner dig själv och att du har en lösning för hur du ska skaffa dig den kompetens du behöver vid sidan av arbetet. Detta påvisar ditt engagemang och att du förutom att du har viljan att lära dig även förmår hitta fungerande lösningar.

4. Kom ihåg motivationen och ett äkta intresse

Uttrycket ”attityden avgör” stämmer väl in på jobbsökning. De sökande som förmedlar att de är motiverade och intresserade av jobbet läggs bäst på minnet. En positiv attityd och hög motivation är till nytta i synnerhet när du ännu inte har någon tidigare arbetserfarenhet eller utbildning. Det är lätt att lära sig nya färdigheter, men en attityd är svårare att ändra.

Du kan visa din attityd och ditt intresse till exempel genom att aktivt kontakta företaget som rekryterar och sätta dig in i dess verksamhet innan du skickar din ansökan. Rekryterare märker genast om ansökan är full av dekorativa klichéer eller om den sökande visar ett genuint intresse. När du skriver din ansökan lönar det sig att leva sig in i arbetsgivarens värld och fundera kring vad arbetsgivaren vinner på att anställa just dig.

5. Gör ansökningsdokumenten personliga

Personliga dokument som skiljer sig från mängden funkar bäst när man söker jobb. Ansökan och CV ska vara snygga och sakliga, men du kan ändå ta fram din egen personlighet. I ansökan bör du ta upp din kompetens, dina värderingar och din förståelse för arbetsuppdraget i lämpliga proportioner.

I ansökan bör du fokusera på vad du kan. Hur du skaffat dig kompetensen är inte relevant eftersom det framgår av ditt CV. Det är heller inte alltid avgörande hur lång din arbetserfarenhet är. Många tror till exempel att sommarjobb inte räknas, men även en arbetsperiod om ett par månader ger möjlighet att lära sig utrustning och arbetsuppgifter.

6. Bifoga en videopresentation till din ansökan

En videopresentation är ett utmärkt sätt att lyfta fram din personlighet i ansökan. Du kan till exempel bifoga en video om 30 sekunder där du berättar varför du är intresserad av att jobba just på företaget och med de uppgifter som du söker. Du kan även inkludera en länk till din LinkedIn-profil och bjuda in rekryteraren via sociala mediekanaler.

7. Be om lov för referenser och bifoga kontaktuppgifter

Referenser kan framför allt berätta om din attityd och om hur det är att jobba med dig. Tidigare arbetsgivare är goda referenser, men även praktikhandledare och lärare fungerar utmärkt. Kom ihåg att be din referens om lov först. Familjemedlemmar är för det mesta inte lämpliga som referenser.

8. Var ärlig och dig själv

Gör inga löften som du inte kan hålla. Ingen kan vara bäst på allt, men när man lyfter fram rätt kompetens för jobbet man söker, vänder svagheter till utvecklingsområden och uppvisar en äkta motivation är det lätt att bli uppmärksammad av rekryterarna!

Är det svårt att göra dokument för arbetsansökan? Önskar du respons på din ansökan innan du skickar den vidare? Vänd dig till TE-byrån och Navigatorn!

Gå till "Blogg"