24.01.2021

KARRIÄR: Övermaskinmästare, skeppare och företagare Joonas Honkanen, 28, Raumo

Sedan barnsben har jag varit intresserad av teknik, att bygga och hur apparater fungerar. Fartyg är stora kolosser som transporterar enorma mängder gods över haven – det krävs en stor mängd teknik för att fylla de moderna kraven på säkerhet, tidtabell och miljöpåverkan.

Jag har alltid brunnit för att få göra saker. Jag har enträget följt med min far på skogsarbete, på byggplatser och båtturer. Jag tror att jag rotat mig i branschen i och med det. Att åka båt har alltid varit min största hobby och jag har tillbringat mycket tid till sjöss ända sedan jag var liten.

 Winnova - Joonas - uratarina - 1

I grundskolan insåg jag att man kan jobba med sin hobby

I något skede av grundskolan började diskussioner kring val av yrke, bransch och vidareutbildning. På lektioner i samhällslära och tillsammans med studiehandledaren gick jag igenom olika alternativ och insåg att jag kunde jobba med båtar som var min stora hobby. Samtidigt insåg jag att min hemstad erbjöd mig utmärkta möjligheter att studera inom branschen och dessutom en mångsidig arbetsmiljö – sedan dess har jag inte behövt överväga mitt val av bransch.

Jag gillar att göra saker i praktiken och om skoldagen bara består av teoretisk undervisning för en längre tid har jag svårt att hålla motivationen uppe. Därför beslöt jag att gå direkt på yrkesskolan i stället för i gymnasiet. Mina föräldrar stöttade mitt val för de ansåg att det viktigaste var att jag valde en bransch som jag själv gillar.

Ur yrkesskolan till marinen och vidareutbildning

När jag utexaminerades från yrkeshögskolan gick jag direkt i armén och sökte därifrån till marinen. Redan innan marinen hade jag säkrat ett jobb vid Godby Shipping som väntade på mig när jag kom ur armén. Jag jobbade ett knappt år hos Godby och arbetsgivaren pressade på för att jag skulle återvända till skolbänken: de led av en skriande brist på folk med övermaskinmästarbrev.

Vid sidan av arbetet gick jag utbildningen för övermaskinmästare. Jag sporrades av Godby Shippings uppmuntran att studera vidare och utveckla mig samt deras öppna diskussion kring möjligheterna att bygga min karriär. Jag har alltid haft en stark uppfattning om att det finns jobb för duktiga människor.

Winnova - Joonas - uratarina

Önskan om utveckling ledde till eget företag

Numera arbetar jag för OSM Ship Management Finland Oy som maskinmästare på Nestes bogserbåtar i raffinaderiernas hamnar och farleder i Nådendal och Borgå. Vi bogserar främst tankfartyg. Däremellan servar vi bogserbåtarna.

Eftersom jag värdesätter personlig utveckling och inlärning när det gäller sjöfart har jag också mitt egen företag ILAMAR OY. Mitt företag anställer liknande arbetsmyror som jag själv, 1–5 personer beroende av arbetsläget. Idéen bakom ILAMAR OY är att stå till tjänst med bl.a. fartygsrestaureringar/reparationer, transport av besättning i inrikestrafik och mindre bogseringar. Vi erbjuder även anskaffning av olika varor och utrustning för fartyg som besöker finska hamnar. Mitt företag har ett litet fartyg som lämpar sig för många yrkesuppdrag på inhemska vatten året runt enligt isläget.

När man jobbar som företagare får man se en helt annan sida av sjöfarten. Jag har många gånger undrat över varför man inte lär ut branschen som en affärsgren och inte bara för att utbilda arbetstagare. Konkurrensen är givetvis hård vilket kräver att företag och deras anställda kan anpassa sig kontinuerligt. Den stora omställningen kring energiformer inom sjöfarten och övergången till obemannade fartyg är en stor möjlighet för företag som mitt. Branschen behöver fler innovativa krafter och ”out of the box”-lösningar om Finland ska förbli ett sjöfartsland även i framtiden.

Winnova - Joonas - uratarina - 2

En sjöman rör sig över hela världen

Eftersom sjöfarten är så mångfasetterad beslöt jag att även studera till sjökapten. Jag vill inte att bristande kompetens ska hindra mig från att göra det jag vill i arbetslivet. Därför lönar det sig att skaffa sig tillräcklig kompetens så man kan göra det man trivs med och som det finns efterfrågan på.

Fördelen med sjöfarten är dess mångsidighet. Det är något som fascinerat mig sedan jag var liten och gör det fortfarande. Du kan röra dig över hela världen, men i slutändan är det en ganska liten krets: du kan befinna dig på andra sidan jordklotet men när du går ombord på ett annat fartyg som besöker samma hamn märker du att du känner någon i besättningen eller möts plötsligt av en gammal bekant från skolan eller armén.

Finska sjömän har alltid varit kända för sin expertis och sin flit. Det är värt att minnas när man börjar studera. När man gör sitt jobb effektivt och ordentligt kommer vi även i fortsättningen att ha gott rykte som sjömän ute i världen!

Är du intresserad av att jobba inom sjöfarten? Läs mer om WinNovas utbildningsmöjligheter!

Gå till "Blogg"