22.01.2021

KARRIÄR: Sjökapten Antti Hämäläinen, 45, Kotka

Jag har studerat till sjöman i tre etapper: först tog jag grundexamen i sjöfart, sedan yrkesexamen för styrmän och slutligen sjökaptensexamen vid yrkeshögskola. Jag har jobbat hos ett norskt oljetankfartygsrederi i femton år. Rederiet specialiserar sig på shuttletankfartyg som lastar råolja från oljeplattformar ute till havs.

Jag inledde min karriär som styrman hos rederiet i fråga. Senast har jag arbetat i Brasilien som första styrman samt senior-DP-operatör. Jobbet som DP-operatör på ett shuttletankfartyg kräver omfattande specialutbildning i hantering av fartyget och dess DP-system. Mitt nästa uppdrag är att arbeta som överstyrman vid skeppsvarvet i Kina där jag ska övervaka konstruktionen av nya fartyg.

BLOG 1 kuva 1

Sjökaptenen arbetar världen över

Mitt nuvarande jobb har tagit mig över hela världen: jag har jobbat i bl.a. Venezuela, Karibien, Kina, Brasilien och naturligtvis i de flesta europeiska länder. Rederiets fartyg besöker nästan aldrig Finland och därför sker mina arbetsresor med flyg.

Arbetet kräver mycket resande och att jag är borta hemifrån, men det kompenseras med långa ledigheter. Arbetspassen är normalt 4–6 veckor, och ledigheten lika lång. Då är det möjligt att resa runt och ha andra hobbyer på fritiden.

Winnova Antti

Behovet av professionell besättning ökar

Sjöfartsbranschen lämpar sig för både unga och äldre som önskar byta karriär. Bara man kan anpassa sig till att vara borta hemifrån och till att jobba på den internationella arbetsmarknaden kan hela världen vara ditt arbetsfält.

Behovet av yrkeskunnig, utbildad besättning på den internationella marknaden kommer att öka inom kommande år. Kunskaper i engelska är nödvändiga. Det är också till stor fördel att ha tekniska kunskaper i och intresse för datorer och tekniska system.

Är du intresserad av att jobba inom sjöfarten? Läs mer om WinNovas utbildningsmöjligheter!

Gå till "Blogg"