05.02.2021

När du inte vet var du ska börja, börja vid Navigatorn!

Är du osäker på framtida jobb eller studier? Funderar du över hur du ska ta hand om dina vardagsärenden eller sköta din ekonomi? Känns det krångligt med myndigheter, ansökningar och ett vimmel av stödformer? Navigatorn hjälper unga under 30 år med frågor kring arbetsliv, utbildning och ärenden i vardagen.

Navigatorn hjälper unga orientera sig i informationsdjungeln

I dagens värld är information kring möjligheter, förmåner och tjänster omfattande och utspridd. Därför kan det vara svårt att få en helhetsbild över de viktiga sakerna i livet. Informationsöverflödet och djungeln av myndigheter är en stor bit att svälja i synnerhet för unga som ska börja sköta sina ärenden själv. Ibland blir saker på hälft för att man inte riktigt vet var man ska börja.

Navigatorn har ett brett nätverk och kan navigera bland olika aktörer. Därför kan vi på Navigatorn hjälpa unga att hitta rätt aktör som kan möta deras behov. Navigatorn är ett enkelt sätt att hitta väsentlig information och den rätta vägen framåt.

Man måste inte alltid veta exakt vad som ska lösas

Navigatorn är bra på så sätt att man inte behöver veta exakt vilka saker som behöver lösas för att komma dit. Vi sätter oss in i allas situationer individuellt: tillsammans stakar vi ut en riktning och funderar kring hur man tar sig dit.

Du kan kontakta Navigatorn i vilket ärende som helst kring boende, jobb, utbildning eller vardagen, såsom:

 • Arbetssökning och hur man hittar lämpliga arbetsplatser
 • Hur man skriver arbetsansökan eller CV
 • Att hitta en lämplig bransch eller studieplats
 • Att söka studieplats
 • Ärenden kring boende och bostad
 • Att reda ut ekonomiska bidrag och ansöka om dem (t.ex. FPA)
 • Att tolka myndighetsbeslut
 • Att sköta sin ekonomi och skulder (t.ex. snabblån, spelskulder)

Ohjaamopuu

Navigatorns styrka är ett tätt samarbete med övriga aktörer. Förutom att Navigatorn finns som de ungas stöd i vardagsärenden skapar vi även nya synergier mellan olika myndigheter och andra centrala instanser för de unga. Navigatorns verksamhet är förebyggande och det täta samarbetet gör att vi kan undvika överlappning med andra aktörer.

Det finns inga dumma eller onödiga frågor

Ibland bekymrar de unga sig över något, men man tänker att det snart går över. De egna problemen känns små även om de håller en vaken om natten och man inte kan sluta tänka på dem. Ibland känns det som att frågan man undrar över är för dum för att ens ställa. Hos Navigatorn finns det inga dumma eller onödiga frågor; varje person som tar kontakt är viktig. Det lönar sig också att reda ut saker innan de blir till problem som påverkar vardagen. Navigatorns tjänster är avgiftsfria.

Experterna på Navigatorn hjälper dig kartlägga din situation och söka svar på dina frågor. Först tar vi reda på vad den unga vill ha svar på, sedan går vi igenom olika alternativa lösningar. Alla har sin stig att gå och hos Navigatorn hjälper vi till så länge som det behövs. Många ärenden börjar dock rulla redan efter några besök. Det är onödigt att sitta och grubbla ensam när vi kan hitta lösningar tillsammans.

Hos Navigatorn går vi fram enligt de ungas takt och respekterar deras egen vilja. Hos oss jobbar mångkunniga personer med fokus på problemlösning. Vi är genuint intresserade av de ungas ärenden och problem – vi ältar inte i onödan utan söker efter praktiska lösningar.

TE toimisto Artikkelikuva1

Hur kontaktar jag Navigatorn?

Navigatorns verksamhet är en helt frivillig tjänst med låg tröskel, vilket innebär att vi kan betjäna dig på många sätt:

 • Du kan komma till vårt kontor och ställa dina frågor.
 • Du kan kontakta Navigatorn i sociala medier eller anonymt via chatten på vår webbplats.
 • Du kan boka tid för att träffa en av Navigatorns experter.

Kvalitet och mångsidighet är viktiga värden i Navigatorns vardag. Det finns 70 Navigatorer landet runt. Var och en har skräddarsytt sin verksamhet för att betjäna de unga i regionen på bästa möjliga sätt. Nedan hittar du kontaktuppgifter för Navigatorn Österbotten och Mellersta Österbotten.

Har du frågor kring din vardag, arbetsliv eller studier? Kontakta Navigatorn!

Navigatorn / Österbotten
IG: @ohjaamopohjanmaa
FB: OhjaamoPohjanmaa

Navigatorn / Mellersta Österbotten
IG: @ohjaamokeskipohjanmaa
FB: Ohjaamo Keski-Pohjanmaa

Gå till "Blogg"