21.12.2021

Över 50 år av samnordisk yrkesutbildning

Utbildning Nord har lång historia och erfarenhet av ett samarbete mellan de nordiska länderna sedan över 50 år tillbaka. Under årens lopp har inriktningarna skiftat och utbudet blivit bredare. Men den grundläggande tanken att kunna erbjuda vuxna studerande från Sverige, Norge och Finland gemensamma utbildningar på alla tre språk och med möjlighet till arbete i alla tre länderna, har hela tiden genomsyrat verksamheten.

Koulutus Nord lehtileike 70 luku

Yrkesutbildare sedan 1970

Övertorneå AMU-Center inledde sin bana som samnordisk arbetskraftsutbildare 1970. Det första året tog vi emot studerande från Sverige och Norge, de finska studerande började följande år. På den tiden erbjöd vi främst utbildningar inom tekniska branscher samt restaurangbranschen och turism.

Följande årtionde utvidgades Utbildning Nord till en andra verksamhetspunkt i Hedenäset, 20 kilometer från Övertorneå tätort, när riksyrkesskolans filial fusionerades med Utbildning Nord. Då påbörjades även en utbildning för reparationsskomakare som fortfarande är den enda skomakarutbildningen i Sverige.

År 1991 organiserade Finlands, Norges och Sveriges regeringar om skolan till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Några år senare inledde Utbildning Nord samarbetet med Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå i och med yrkesinriktade gymnasieprogram.

Koulutus Nord kuvakollaasi

Sveriges kronprinsessa med make besökte Utbildning Nord under jubileumsåret

Sveriges kronprinsessa med make besökte Utbildning Nord under jubileumsåret

År 2020 var det meningen att Utbildning Nords 50-årsjubileum skulle firas med olika evenemang under årets gång. Sveriges kronprinsessa med make besökte Utbildning Nord i början av mars och det blev det sista och nästan enda evenemanget under jubileumsåret.

Den jubileumsfest som planerats som avslutning på jubileumsåret kunde slutligen ordnas i början av december i år på Haparanda stadshotell. Förutom själva festligheterna var kvällen speciell eftersom en del av personalen i hotellets restaurang var tidigare och nuvarande studerande vid Utbildning Nords restaurang- och cateringutbildning.

Gå till "Blogg"