27.03.2021

På jakt efter sommar- eller kortjobb inom vården? Jobba för en lyckligare vardag hos Vasa stad

Anna-Leena Orava har jobbat fyra år inom Vasa stads hemvård och upplever att ett väl utfört vårdarbete gör de äldre lyckligare. Anna-Leena som trivs hemma och utövar improvisation på fritiden har jobbat som sjukskötare i totalt cirka elva år.

Hon berättar att det är utmanande och krävande, men ändå givande att jobba hos Vasa stad. Hon gillar bl.a. de trevliga kollegorna som man alltid kan lita på. I stadens vårdteam blir man en del av en gemenskap som alltid har ett gott skratt tillövers!

463A2

Vårdarbete och samarbete över yrkesgränserna

Anna-Leena inleder oftast sin arbetsdag kl. 7.00. Hon börjar med att kontrollera vilka klienter som ska besökas, packa de redskap som behövs och sedan åka ut till dagens första klient. Hemma hos klienterna utför Anna-Leena olika sjukvårdstjänster. Typiska uppdrag är sårvård, att ta blodprov, göra Marevan-kontroller, följa upp hur klienten mår samt ge instruktioner och råd. Efter varje besök antecknas klientens tillstånd och de genomförda åtgärderna. Arbetsdagen avslutas med att Anna-Lena kör proverna till laboratoriet.

Förutom vård ingår även telefontjänster och databehandling i Anna-Leenas uppgifter. Vid behov kontaktar hon läkare, handledare, fysioterapeuter, sårvårdare, anhöriga, klienter, sjukhuset, hälsocentralen, socialarbetare eller övriga vårdspecialister i teamet. Kontaktkedjan framgår väl till exempel i en situation där läkaren skriver ut en ny medicin till klienten. Då är det Anna-Leenas jobb att informera klienten, de anhöriga, närvårdaren och apoteket om saken. Samarbetet över yrkesgränserna är en viktig del av sjukskötarens jobb inom hemvården.

Klienternas välmående belönar

Det bästa med att vara hemvårdare är enligt Anna-Leena klienterna och att kunna hjälpa dem. Det är belönande att se hur klienterna klarar sig bättre hemma och får högre livskvalitet tack vare hemvårdarens stöd. Anna-Leena motiveras även av att utveckla arbetsgemenskapen så att den löper smidigare.

Hemmet är människor kärt. Just därför vill Anna-Leena jobba för att de äldre sina krämpor till trots ska kunna leva ett bra liv hemma så länge som möjligt. Ibland är det utmanande när någon inte vill ta emot den hjälp som erbjuds. Anna-Leena tror också att det är många som inte ens vet hur pass krävande åtgärder en hemvårdare kan göra för att underlätta för de äldre så de kan bo hemma.

Närmare 300 vikarierar inom vården varje månad

Vid sidan av de fasta anställningarna sysselsätter Vasa stad närmare 300 vikarier varje månad. Vikarier behövs dagligen för många olika uppdrag, i synnerhet inom småbarnspedagogiken och hemvården. Kortjobb är en snabb rutt till sysselsättning och ger dessutom en möjlighet att bekanta sig med de mångsidiga arbetsuppgifter staden erbjuder. Samtidigt skapas goda närverk för framtida sysselsättning.

Kortjobb är mycket flexibla eftersom det finns vikariat med olika arbetstider och av olika längd. Vikariatet kan vara från en dag till flera månader. Därför är det lättare att passa ihop jobbet med individuella förutsättningar. Som vikarier rekryteras både utexaminerade proffs och studerande inom branschen enligt kompetensnivå.

Rekryteringen av vikarier sker via Kuntarekrys elektroniska vikarieregister, där du kan lämna in din ansökan till lämpliga jobb. Efter det kallas du till en intervju där vi går igenom dina examens- och arbetsintyg i original. När dokumenten är kontrollerade kan vi föra in dig som arbetssökande i vikarieregistret. Du får ett textmeddelande när lämpliga arbetsuppdrag finns tillgängliga.

Vikarier och sommarjobbare behövs i synnerhet inom sjukvården och vårdaryrket. Anna-Leena som medverkar i artikeln arbetar hos stadens hemsjukvård, men personal behövs inom alla delområden av hemvården. Skulle ett sommar- eller kortjobb inom hemvården vara något för dig?

Se lediga platser inom vården hos Vasa stad på Kuntarekry.

Ta också en titt på den fortlöpande vikarieansökan inom social- och hälsovården.

Gå till "Blogg"