27.03.2021

Hoitoalan kesä- tai keikkatyö haussa? Vaasan kaupungilla teet työtä, joka tukee onnellisempaa arkea

Neljä vuotta Vaasan kaupungin kotihoidossa työskennellyt Anna-Leena Orava kokee, että hyvin tehdyllä hoitotyöllä on vaikutus vanhusten onnellisuuteen. Vapaa-ajallaan kotona tai improvisaatioharrastuksen parissa viihtyvä Anna-Leena on tehnyt sairaanhoitajan töitä yhteensä noin yksitoista vuotta.

Anna-Leena kertoo työn Vaasan kaupungilla olevan vaativaa ja haastavaa, mutta antoisaa. Kehuja saavat mm. kivat työkaverit, joihin voi aina luottaa. Kaupungin hoitotiimissä saa mahdollisuuden kuulua hyvään ja yhteisölliseen porukkaan, josta ei naurua puutu!

463A2

Hoitotyötä ja moniammatillista yhteistyötä

Anna-Leena aloittaa työpäivänsä tavallisesti aamulla kello 7.00. Päivä alkaa tutustumalla alkavan kierroksen asiakkaisiin, pakkaamalla tarvittavat välineet mukaan sekä suuntaamalla ensimmäisen asiakkaan luo. Asiakkaiden luona Anna-Leenan päivät kuluvat erilaisten sairaanhoidollisten toimenpiteiden parissa. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi haavanhoito, verinäytteiden otto, marevan-kontrollit, voinnin seuranta, ohjeistus ja neuvonta. Jokaisen käynnin jälkeen kirjataan ylös asiakkaan vointi ja tehdyt toimenpiteet. Työpäivä päättyy näytteiden viemisellä laboratorioon.

Hoitotoimenpiteiden lisäksi Anna-Leenan työhön kuuluu puhelin- ja tietokonetyötä. Hän on tarpeen mukaan yhteydessä lääkäriin, palveluohjaajaan, fysioterapeuttiin, haavanhoitajaan, omaisiin, asiakkaisiin, sairaalaan, terveysasemiin, sosiaalityöntekijöihin tai tiimin muihin hoitajiin. Yhteydenpitoketju näkyy hyvin esimerkiksi tilanteessa, jossa lääkäri määrää asiakkaalle uuden lääkkeen. Tällöin Anna-Leenan työ on informoida asiasta asiakasta, omaista, lähihoitajia ja apteekkia. Moniammatillinen yhteistyö onkin tärkeä osa kotihoidon sairaanhoitajan työtä.

Asiakkaiden parempi olo on palkitsevinta työssä

Parasta hoitajan työssä ovat Anna-Leenan mielestä ehdottomasti asiakkaat ja heidän auttamisensa. On palkitsevaa nähdä, kuinka asiakas selviää kotona paremmin ja tämän elämänlaatu kohenee hoitajan tekemän työn avulla. Anna-Leena motivoituu myös siitä, kun saa kehitettyä jonkin asian paremmaksi tai toimivammaksi työyhteisössään.

Koti on ihmisille rakas asia. Juuri siksi Anna-Leena tahtoo tehdä töitä sen eteen, että vanhukset saisivat sairauksista huolimatta laadukkaan elämän kotona niin pitkään kuin mahdollista. Haasteita aiheuttaa joskus se, kun joku ei halua ottaa tarjottua apua vastaan. Anna-Leena miettii, ettei moni varmasti edes tiedä, kuinka paljon ja vaativiakin toimenpiteitä hoitaja voi tehdä kotioloissa helpottamaan kotona asumista ja vanhuksen oloa.

Hoitotyössä toimii lähes 300 sijaista joka kuukausi

Vakituisten paikkojen rinnalla Vaasan kaupunki työllistää lähes 300 sijaista kuukausittain. Sijaisia tarvitaan päivittäin monenlaisiin tehtäviin, erityisesti varhaiskasvatuksen ja kotihoidon parissa. Keikkatyö tarjoaa nopean väylän työllistymiseen sekä mahdollisuuden nähdä kaupungin tarjoamien työtehtävien moninaisuus. Samalla syntyy hyviä verkostoja tulevaisuuden työllistymistä tukemaan.

Keikkatyötä voi tehdä hyvin joustavasti, sillä sijaisuuksia on tarjolla eri aikoina ja eri pituisina ajanjaksoina. Sijaistamisen kesto voi vaihdella yhdestä päivästä useampaan kuukauteen. Omien toiveiden sovittaminen yhteen työn kanssa on tällöin helppoa. Sijaisiksi rekrytoidaan sekä valmistuneita ammattilaisia että alaa opiskelevia osaamistason mukaan.

Sijaisten rekrytointi tapahtuu Kuntarekryn sähköisessä sijaisrekisterissä, jossa voit hakea haluamaasi työpaikkaa täyttämällä hakemuksen. Tämän jälkeen sinut kutsutaan haastatteluun, jossa katsotaan läpi alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Kun dokumentit on tarkistettu, voidaan sinut siirtää työnhakijana sijaisrekisteriin. Saat ilmoituksen tekstiviestillä, kun sopivia työtehtäviä on tarjolla.

Sijaisia ja kesätyöntekijöitä tarvitaan erityisesti sairaanhoitajan ja hoitajan työtehtäviin. Tässä jutussa esitelty Anna-Leena työskentelee kaupungilla kotisairaanhoidon puolella, mutta hoitajille on tarvetta kaikilla kotihoidon osa-alueilla. Olisiko kesä- tai keikkatyö kotihoidon parissa sinulle sopiva homma?

Katso Vaasan kaupungin avoimet hoitajien työpaikat Kuntarekrystä.

Kurkkaa myös jatkuvasti auki oleva soten sijaishaku.

Siirry "Blogi"-sivulle