27.01.2021

Kuinka nykypäivän ammatillinen koulutus toimii?

Tämän päivän ammatillinen koulutus on erittäin joustavaa, ja sitä voidaan mukauttaa hyvin pitkälle opiskelijan omien tarpeiden mukaan. Koulutuksessa voidaan huomioida esimerkiksi opiskelijan aiempi tausta, osaaminen ja koulutus. Ammattiin kouluttautuminen voidaan suunnitella nykyään tukemaan hyvin opiskelijan luontaista tapaa oppia asioita, mikä tukee opiskelijan motivaatiota ja opiskelumenestystä.

Kaksi tapaa hakea koulutuksiin

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea kahdella tavalla: yhteishaussa tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai henkilöille, joilla ei ole aiempaa ammatillista koulutusta. Yhteishaku tapahtuu vuosittain keväällä.

Ammatillisiin koulutuksiin voit hakea myös jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku on nimensä mukaisesti avoinna vuoden jokaisena päivänä. Kun olet hakenut opiskelupaikkaa, ottaa koulun henkilökunta sinuun yhteyttä. Ensin tehdään kartoitus, jossa selvitetään soveltuvuutesi koulutukseen. Mikäli kartoituksessa todetaan kaiken olevan opiskelua puoltavaa, voidaan sinut hyväksyä koulutukseen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yhdessä henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jossa aikaisemmat opinnot ja työkokemus mahdollisesti voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Näin saadaan luotua opiskelijan elämäntilanteeseen ja osaamiseen parhaiten soveltuva opintokokonaisuus.

YA EduJob artikkelikuva
YA: n rehtori Boris Ståhl kertoo ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista.

Monta tapaa opiskella ammatti

Voit opiskella ammattia varten monessa eri ympäristössä: koulussa tai työelämässä koulutuksen tai oppisopimuskoulutuksen kautta. Henkilökohtaista kehittämissuunnitelmaa täydennetään opintojen aikana sitä mukaa, kun kyseiseen ammattiin tarvittava osaaminen on saavutettu. Ammattiin tarvittavat taidot osoitetaan näyttöjen avulla.

Opintojen tahtiin ja nopeuteen voi vaikuttaa itse, sillä opiskelu perustuu valintaasi siitä, kuinka haluat opiskella ja hankkia osaamiseen tarvittavat taidot. Kaikissa tutkinnoissa on pakollisia ja valinnaisia osa-alueita, mikä mahdollistaa oman osaamisen hiomisen tukemaan tulevaisuuden tavoitteita.

Jo olemassa olevan ammatillisen tutkinnon täydentäminen uudella tiedolla onnistuu myös joustavasti nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa. Voit hakea opiskelemaan esimerkiksi yksittäistä tutkinnon osaa tai kehittää sitä varten tarvitsemasi osaamisen muuta kautta.

YA tarjoaa opetusta monilla mielenkiintoisilla aloilla

YA eli Yrkesakademin i Österbotten tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia opiskella useita eri ammattialoja. YA on isoimpia suomenruotsalaisia ammattiopintolaitoksia. Se muodostettiin vuonna 2009, kun ammattikoulut Svenska Yrkesinstitut, Korsnäs Kurscenter ja Vocana yhdistettiin.

YA:n eri toimipaikoissa opiskelee noin 2 200 opiskelijaa ympäri Pohjanmaan rannikkoa. Oppilaitoksen verkkosivustolla on kuvattu monia mielenkiintoisia ammattialoja sekä mahdollisuuksia niihin kouluttautumiseen. YA:n visiona on tuottaa maailmanluokan koulutusta.

Ammatillinen tutkinto on aina hyvä lähtökohta työuralle – riippumatta siitä, aiotko työskennellä ammatissa, vaihtaa alaa tai hyödyntää osaamista jatko-opintoja ajatellen. Ammatillisen koulutuksen tarjoama tieto kulkee mukanasi elämässä ja voi tulla tarpeeseen, vaikka et työskentelisi aktiivisesti ammatissa!

Lue lisää koulutuksista: www.yrkesakademin.fi

Siirry "Blogi"-sivulle