23.01.2021

Oppisopimus on nopea ja käytännönläheinen reitti ammattiin

Opiskelun monimuotoisuus ja yksilöllisyys mahdollistavat tänä päivänä hyvin erilaisia tapoja hankkia itselleen kiinnostavan ammatin työelämää varten. Yksi näistä moderneista opiskelumuodoista on oppisopimuskoulutus, joka tarjoaa nopean reitin ammattiin sekä käytännönläheisen keinon kehittää omaa ja työyhteisön ammatillista osaamista. Onko oppisopimus sinulle jo tuttu juttu?

Mitä oppisopimus käytännössä tarkoittaa?

Suosituimpia oppisopimuksella suoritettavia koulutuksia Vamialla ovat mm. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sekä tuotekehitystyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot. Yleensä oppisopimusopiskeluun sisältyy lähiopetusta koululla, mutta opintojen toteutus on aina tapauskohtainen.

Opintojen suunnitteluun osallistuvat opiskelija itse, työnantaja, opettaja sekä oppisopimuspalveluiden edustaja. Hakijan aikaisempi osaaminen sekä työpaikan oppimismahdollisuudet otetaan huomioon.

Oppisopimustutkintoja on Suomessa yli 160. Vamia on laajennetun oppisopimuksen oppilaitos, mikä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa Suomessa järjestettävän oppisopimuskoulutus onnistuu Vamian kautta. Voit suorittaa oppisopimuksella koko tutkinnon tai jonkin tietyn osan siitä. Suosittuja toisilta oppilaitoksilta ostettavia oppisopimuskoulutuksia ovat mm. liikunnanohjauksen, lääkealan sekä eläintenhoidon tutkinnot.

Vamia oppisopimus 2 

Millaista opiskelijan arki on oppisopimuksella?

Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla käytännön tekemisen kautta. Muu opiskeluarki muodostuu oppisopimusopiskelijalla mm. kotitehtävistä, lähiopetuspäivistä koululla, työpaikkaohjaajan ohjauksesta ja palautteesta sekä näytöistä ja niiden suunnittelusta.

Oppisopimuksen kautta hankittu osaaminen todennetaan näytöillä, joissa opiskelija näyttää, että hänellä on tutkinnon osan suorittamiseen vaadittu osaamistaso. Näyttö toteutetaan usein niin, että opiskelija suorittaa tutkinnon osaan vaadittavat tehtävät työpaikallaan. Näytön arvioi kaksi henkilöä, joista toinen on työpaikan edustaja ja toinen tulee koululta. Kun näyttöön kuuluvat osa-alueet on suoritettu ja arviointikeskustelu käyty, voidaan näyttö todeta hyväksytyksi.

Vamia oppisopimus 4

Kenelle oppisopimus sopii?

Oppisopimusopiskelijan arjessa on monta palasta, joten tämä opiskelumalli sopii hyvin motivoituneelle ja oma-aloitteiselle henkilölle. Oppisopimus on joustava opiskelumalli, joka sopii moneen elämäntilanteisiin:

 • haluat vaihtaa alaa
 • haluat olemassa olevasta osaamisesta virallisen todistuksen
 • haluat jatkaa kesken jääneitä opintoja
 • haluat kartuttaa uutta osaamista
 • opit parhaiten käytännön tekemisen kautta
 • haluat saada palkkaa opintoaikana

Vamialle voivat hakea oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi nuoret, työttömät työnhakijat, Vamian omat opiskelijat sekä työelämässä olevat, jotka haluavat todentaa omaa osaamistaan.

Oppisopimusopiskelijan on:

 • oltava vähintään 15-vuotias
 • hankittava itse oppisopimukseen soveltuva työpaikka oppimismahdollisuuksineen
 • varmistettava, ettei hän ole kirjoilla muihin toisen asteen koulutuksiin

Oppisopimuksella voi suorittaa vain ammatillisia tutkintoja, ei korkeakoulututkintoja. Yrittäjän on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutus omassa yrityksessään.

Vamia oppisopimus 5

Mitä oppisopimus vaatii työnantajalta?

Oppisopimus perustuu aina työsopimukseen, jonka mukaan työnantaja maksaa opiskelijalle työsuhteen aikana TES:n mukaista palkkaa. Työajan on oltava keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa, ja koeaikaa sovelletaan työntekijän oppisopimukseen, mikäli työsuhde on uusi.

Työnantajan velvollisuudet oppisopimuksessa ovat:

 • solmia virallinen työsopimus opiskelijan kanssa
 • maksaa opiskelijalle TES:n mukaista palkkaa
 • tarjota opiskelijalle työtä keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa
 • tarjoa opiskelijalle monipuolisesti työtehtäviä niin, että opiskelijan on mahdollista oppia tutkintoon vaadittava osaaminen
 • nimetä opiskelijalle motivoitunut työpaikkaohjaaja sekä näyttöön osallistuva arvioija

Maksaako oppisopimus jotain?

Oppisopimuskoulutuksessa ei ole opiskelijamaksuja opiskelijalle. Työnantaja sitoutuu aina maksamaan opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa oppisopimuskoulutuksen ajalta. Mikä koululla tapahtuvat lähipäivät aiheuttavat opiskelijalle ansionmenetystä, voi Vamialta hakea tähän tukea opintososiaalisten etujen kautta.

Huomioithan, että työttömän työnhakijan oppisopimuksella palkkaava yritys voi hakea työntekijän palkkakustannuksiin TE-toimistosta palkkatukea. Oppisopimuksesta kiinnostuneen työttömän työnhakijan kannattaakin selvittää tämän mahdollisuus etukäteen TE-toimistolta ja tuoda se ilmi mahdollisen oppisopimustyöpaikan kanssa keskustellessa.

Vamia oppisopimus 6

Muista ainakin nämä oppisopimuksesta

Oppisopimus on aina yksilöllinen koulutuskokonaisuus, minkä ansiosta sen voi aloittaa milloin tahansa. Suosittu tapa oppisopimuskoulutuksen hyödyntämiseen on esimerkiksi viimeisen opiskeluvuoden suorittaminen oppisopimuksella, kun tutkinnon yleiset opinnot on suurelta osin suoritettu pois alta.

Tiesitkö, että myös kesätyön voi tehdä oppisopimuksen avulla? Tällöinkin on tärkeää, että oppisopimuksen vaatimat edellytykset työnantajan ja opiskelijan puolelta täyttyvät. Näyttö voidaan järjestää syksyllä kesätyöjakson päätyttyä.

Olethan ajoissa liikkeellä oppisopimusasioissa, sillä opintojen suunnitelmien sekä virallisten sopimusten tulee olla allekirjoitettuna ennen oppisopimuksen aloittamista. Vamialta saat monipuolisesti lisätietoa oppisopimuksen mahdollisuuksista!

Lisätietoa oppisopimuksesta:

oppisopimus@vamia.fi tai VamiaGuide

Kaipaatko ideoita alueemme yrityksistä? Kurkkaa VASEK:n yritysrekisteri!

Siirry "Blogi"-sivulle