Karta Vasa

EduJob21 VasaKarta

Edu+Job Vaasa, osasto-vaihtoehdotNayttokuva 2019 09 11 kello 10.27.46

• Plats längs väggen 2x1,5m (inkl. elanslutning och B2 bord) – 740 €
• Plats längs väggen 3x1,5m (inkl. elanslutning och B2 bord) – 840 €
• Färdigmonter 2x1,5m (inkl. väggar, elanslutning och B2 bord) – 790 €
• Färdigmonter 3x1,5m (inkl. väggar, elanslutning och B2 bord) – 890 €
• Skräddarsydd monterlösning enligt ert behov (Projektansvariga tar kontakt)