Edu+Job 2020 tackar alla besökare, utställare och samarbetspartners! 

Vi kommer igen nästa år, så anteckna nya datumet i din kalender redan nu.

Karleby, Kampushallen ti 19.1.2021 • kl. 10-16  ¦  Vasa stadshus to 21.1.2021  •  kl. 10-16

___________________________________________________________________ 

Edu + Job är ett effektivt utbildnings- och rekryteringsevenemang som är riktat till både ungdomar och vuxna. I evenemanget deltar utbildningsaktörer från yrkesinstitut till högskolor, representanter för olika arbetsgivare inom olika branscher samt fackföreningar och organisationer.

Om du söker sommarjobb till nästa sommar, studieplats till nästa höst eller till och med en fast anställning, är Edu + Job ditt evenemang. På mässan skapar du nätverk med både utbildare och arbetsgivare och vise versa.

En av Edu+Job -evenemangens viktigaste uppgift är att säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft.

Kom med!

I samarbete med:

logoTE

Social media

IMG 3824
IMG 3820
IMG 3809
IMG 1406
IMG 1421
IMG 1429
IMG 1445
IMG 1454
IMG 1479
IMG 1482
IMG 1490
IMG 1497
IMG 1509
IMG 1512
IMG 1517
IMG 1519
IMG 1520
IMG 8258
IMG 8261
IMG 8335
IMG 8336
IMG 8346
IMG 8348
IMG 8349
IMG 8351
KH2017 66
KH2017 77
KH2017 120
KH2017 121
KH2017 124