VASA STAD

 

Vasa - livet ska ju vara lätt

Finland är fullt av anspråkslösa städer, men Vasa är inte en av dem. Vi tror att ett bra liv går ut på att man modigt törs vara stolt över sig själv och vågar visa det också för andra.

Nordens energihuvudstad Vasa är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativt kunnande och lugn och ro. Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt: havet är en del av vår vardag och vår källa till återhämtning. I Vasa finns det över 140 företag inom energibranschen och över 20 kulturobjekt inom en kilometers radie från torget.

VAASA LOGO4x2

 

Vaasa 1

över 20 kulturobjekt inom en kilometers radie från torget

Vaasa 2

en internationell stad: 120 nationaliteter & 97 språk talas

Vaasa 3

vi bygger lösningar för morgondagen: Vasaregionen är Nordens energiteknologicentrum

Vaasa 4

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt

 

 

Vad kan vi erbjuda dig?

Arbete för en lycklig vardag

Vasas största sysselsättare är Vasa stad, som kontinuerligt behöver nytt kunnigt folk: unga sommararbetare, studerande vikarier, nyutexaminerade samt erfarna yrkesmänniskor i många utmanande uppgifter.

De ungas sommarjobb

Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns inom social- och hälsosektorn, i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer. Sommarjobbsansökan för vårdare har börjat och pågår ända till 28.2.2021.

Sommarjobb inom hälso- och vårdbranschen

Inom Vasa stads social- och hälsosektor erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter samt för studerande inom branschen. Hos oss kan du sommarjobba inom anstaltsvården, serviceboendet, hälsovårdsservicen, servicen för personer med funktionsnedsättning samt inom hemvårdens hemsjukhus- och hemsjukvårdsenheter.
Sommarjobbsansökan för vårdare har börjat och pågår ända till 31.5.2021.

Praktikplatser

Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov. Läs mer här!

Möjligheten att skapa en trivsam och trygg vardag för invånarna är en sak som många av de som arbetar hos oss sätter värde på i sitt arbete. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

pikalinkki sv 1 vaasa

pikalinkki sv 2 vaasa2x3

 Följ oss på SoMe:

FBikoniIGikoniin ikoniYT ikoni2

Fråga mer om Vasa stads lediga jobb:

www.vaasa.fi/rekrytointi

rekrytointi@vaasa.fi

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry-tjänsten.

Kolla på video: