Länsirannikon Koulutus AB WinNova – Sjöfartsbranschen, Raumo

 

Länsirannikon Koulutus AB WinNova ordnar grund- och vidareutbildning samt kompletterande utbildning på andra stadiet, läroavtalsutbildning samt övrig yrkesutbildning i Satakunta och Nystadsregionen. Sjöfartsbranschen är en viktig del av WinNovas mångsidiga utbud.

Inom sjöfartsbranschen utbildar vi bl.a. proffs för torrlastfartyg, bulklastfartyg, tankfartyg samt bil- och passagerarfärjor i inrikes- och utrikestrafik. Proffs inom sjöfart behövs även på rederier, i hamnar, i lotsverksamheten, ombord på isbrytare och i underhåll av farlederna samt inom sjöfartsutbildning.

WinNovas arbetslivstjänster kombinerar stark kompetens inom yrkesutbildning med lång erfarenhet av att ordna utbildnings- och utvecklingstjänster för företag och den offentliga sektorn.

Mer information och ansökan till våra utbildningar: www.winnova.fi/merenkulku

 WINNOVA LOGO4x

 

winnova 1

praktik ombord på handelsfartyg ingår i alla studier

winnova 2

ett fartyg är en liten, ofta mycket internationell, by som rullar dygnet runt

winnova 3

även om teknik och automation utvecklas behövs fortfarande duktiga proffs inom sjöfart

winnova 4

vid WinNova kan du studera till vaktmaskinmästare, vaktstyrman, däcks- och maskinreparatör eller fartygselektriker

 

 

KARRIÄR: Övermaskinmästare, skeppare och företagare Joonas Honkanen, 28, Raumo

Sedan barnsben har jag varit intresserad av teknik, att bygga och hur apparater fungerar. Fartyg är stora kolosser som transporterar enorma mängder gods över haven – det krävs en stor mängd teknik för att fylla de moderna kraven på säkerhet, tidtabell och miljöpåverkan.

Jag har alltid brunnit för att få göra saker. Jag har enträget följt med min far på skogsarbete, på byggplatser och båtturer. Jag tror att jag rotat mig i branschen i och med det. Att åka båt har alltid varit min största hobby och jag har tillbringat mycket tid till sjöss ända sedan jag var liten.

Läs mer i vår blogg!

 

 WinNova Joonas2

 

KARRIÄR: Sjökapten Antti Hämäläinen, 45, Kotka

Jag har studerat till sjöman i tre etapper: först tog jag grundexamen i sjöfart, sedan yrkesexamen för styrmän och slutligen sjökaptensexamen vid yrkeshögskola. Jag har jobbat hos ett norskt oljetankfartygsrederi i femton år. Rederiet specialiserar sig på shuttletankfartyg som lastar råolja från oljeplattformar ute till havs.

Jag inledde min karriär som styrman hos rederiet i fråga. Senast har jag arbetat i Brasilien som första styrman samt senior-DP-operatör. Jobbet som DP-operatör på ett shuttletankfartyg kräver omfattande specialutbildning i hantering av fartyget och dess DP-system. Mitt nästa uppdrag är att arbeta som överstyrman vid skeppsvarvet i Kina där jag ska övervaka konstruktionen av nya fartyg.

Läs mer i vår blogg!

 

 WinNova Antti4

 

KARRIÄR: Däcksreparatör Emma Mäkinen, 28, Kyrkslätt

Varför sjöfart? När jag gick ut grundskolan hade jag ett stort intresse för sjöfarten, men först gick jag ett tag i gymnasiet i Raision lukio. Att mina morföräldrar bodde på en ö ute i skärgården och att jag var med i sjöscouterna inverkade säkert på mitt val när sjöfartsstudier i Raumo drog det längsta strået och jag inledde min grundexamen där. Det har jag hittills inte haft orsak att ångra.

Efter mitt första år i Raumo blev jag vaktmästare och fick behörighet som halvmatros. Efter det valde jag vaktstyrmanslinjen som min specialisering. Jag tog examen 2012. Efter skolan har jag vid sidan av arbetet gått en matroskurs i Raumo och fått behörighet som styrman.

Läs mer i vår blogg!

 

 WinNova Emma3

 

Vad kan vi erbjuda dig?

Sjöfarten är en internationell bransch som ger möjlighet till globalt arbete där språkkunskaper, teknisk kompetens och samarbetsförmåga har en central roll. I grundexamen inom sjöfart ingår 150–360 praktikdagar beroende på vilken linje du valt. Redan under första året ingår 60 dagars praktik.

Om du är intresserad av att arbeta på sjön kan din framtida arbetsplats vara på olika fraktfartyg, isbrytare eller bil- och passagerarfärjor i inrikes- och utrikestrafik. Du kan även jobba inom sjöfarten på land. Till exempel hamnar, rederier, skeppsvarv, kraftverk och lotsverksamheten anställer proffs inom sjöfart.

Vid WinNova kan du avlägga följande examina inom sjöfart:

Grundyrkesexamen
Merenkulkualan perustutkinto

Yrkesexamen
Lastinkäsittelyn ammattitutkinto
Merenkulkualan ammattitutkinto

Specialyrkesexamen
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Utbildningen uppfyller bestämmelserna i det internationella allmänna STCW-avtalet (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) om framförande av fartyg, med undantag för yrkesexamen inom lasthantering. Vid WinNova kan du även avlägga följande behörigheter inom inrikestrafiken: förare, skeppare i inrikestrafik eller maskinist. Dessa kan även avläggas i samband med vissa kompetensområden.

 

pikalinkki sv 1 winnova2x

pikalinkki sv 2 winnova2x 

 Följ oss på SoMe

FBikoniIGikoni

Mer information om WinNovas sjöfartsutbildningar:

Studiehandledaren Tiina Leppikorpi
tiina.leppikorpi@winnova.fi // tel. 044 455 831

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova, Suojantie 2, 26100 Raumo

https://www.winnova.fi/koulutukset/koulutustarjonta/merenkulkuala.html

Kolla på video: