Beställningar

Utställarnas brunch ordnas kl. 9.30-11.00 i mässhallens kafeteria före respektive mässa öppnar. Beställ gärna biljetter åt alla på en och samma gång.

Boka förmånligt annonsutrymme i Edu+Jobs framside-annonser i respektive lokaltidning (Kokkola-lehti och Vaasan Ikkuna). Läs mer

Brunch-biljetter och annonser faktureras efter evenemanget. 

Arbetsgivare! Fyll i uppgifter om era lediga jobb. Informationen används i marknadsföringen av evenemanget. 

 

 

 

Brunsch


Annonsmodul


Arbetsgivare!