Välkommen med på Edu+Job-evenemanget!

Kampushallen, Karleby 4.2.2020  |  Vasa stadshus 6.2.2020

Edu+Job är ett effektivt mässevenemang för unga och vuxna som söker utbildning, sommarjobb och arbete. Mässan ordnas i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå. Huvudmålgruppen är studerande i gymnasium, yrkesinstitut och högskola samt arbetssökande men mässan är öppen för alla intresserade.

ARBETSLIV / Möt morgondagens arbetstagare face-to-face! Inspirera till yrkesval och stärk er image som arbetsgivare. Berätta vad ni söker och kan erbjuda, t.ex hel- och deltidsjobb, sommarjobb, praktikplats eller slutarbete. Knyt samtidigt nya kontakter till utbildningsbranschen.

UTBILDNING / Berätta om ert utbud och er verksamhet, rekrytera studerande och inspirera till studier, knyt nya kontakter till arbetslivet.


Edu+Job ordnades för tredje gången i februari 2019 i Karleby med över 2000 besökare. På plats fanns närmare 70 företag, organisationer och utbildare från olika stadier, dels från Mellersta Österbotten men även från övriga landet, för att rekrytera och inspirera. 

Evenemanget ordnades även i Vasa i februari 2019 med nästan lika många utställare som i Karleby och över 1400 besökare.

Bildgalleri

 

Ta kontakt:    erja.uitto@pohjanmaanexpo.fi