Välkommen med på Edu+Job-evenemanget!

Kampushallen, Karleby 5.2.2019
Nyhet! Vasa Stadshus 7.2.2019

Edu+Job är ett effektivt mässevenemang för unga och vuxna som söker utbildning, sommarjobb och arbete. Mässan ordnas i samarbete med Österbottens arbets- och näringsbyrå. Huvudmålgruppen är studerande i gymnasium, yrkesinstitut och högskola samt arbetssökande men mässan är öppen för alla intresserade.

ARBETSLIV / Möt morgondagens arbetstagare face-to-face! Inspirera till yrkesval och stärk er image som arbetsgivare. Berätta vad ni söker och kan erbjuda, t.ex hel- och deltidsjobb, sommarjobb, praktikplats eller slutarbete. Knyt samtidigt nya kontakter till utbildningsbranschen.

UTBILDNING / Berätta om ert utbud och er verksamhet, rekrytera studerande och inspirera till studier, knyt nya kontakter till arbetslivet.

( Båda evenemangen är slutsålda! )

Bekanta dig med övriga utställare: Karleby  /  Vasa


Edu+Job ordnades för andra gången i februari 2018 i Karleby. Påplats fanns närmare 50 företag, organisationer och utbildare från olika stadier, dels från Mellersta Österbotten men även från övriga landet, för att rekrytera och inspirera.

Nu kommer evenemanget för första gången till Vasa och ersätter den traditionella Knowhow-mässan samt TE-byråns Sommarjobbsträff. Detta möjliggör ett närmare samarbete med arbetslivet och arbetsgivarna kan här marknadsföra aktuella sommarjobb.

Bildgalleri

 

Ta kontakt:

petra 1
Projektansvarig
Petra Långfors


"Olen ollut alalla 10 vuotta ja tämäoli ehdottomasti minun urani hyödyllisin rekrytapahtuma." Maria Tainio, HR-specialist VMP Group