Karleby områdeskarta

EJ19 kokkola kartta3

Edu+Job monteralternativ, Karleby

  • Triangel-monter (K) inkl. bakvägg, infobord och elanslutning 2x2m, 790 € + moms
  • Plats längs väggen (R) inkl. infobord och elanslutning 3x2m, 840 € + moms
  • Färdigmonter (V) inkl. väggar, infobord och elanslutning 3x2m, 890 € + moms

 Vi erbjuder även skräddarsydda monterlösningar, vänligen ta kontakt!