För utställare

Karleby, Kampushallen 30.1.2024

Är du på jakt efter morgondagens proffs? Behöver ditt företag ökad synlighet bland de unga?
På Edu+Job träffar du dem som planerar sin studiestig och letar efter karriärmöjligheter personligen. Dra nytta av evenemanget och gör ditt företag mera känt.
Vi erbjuder de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt mässdeltagande!
Kom ihåg att förbereda dig inför evenemanget noggrant och i god tid. Ett väl igenomfört mässdeltagande ger resultat även länge efter själva evenemanget. Här får du en kom ihåg-lista för mässan.

FÖRE MÄSSAN:
Satsa på planeringen. God planering är halva jobbet. Genom att satsa redan i planeringsskedet sparar du resurser till senare.
Sätt upp ett mål. Fråga dig själv vad du önskar och förväntar dig av mässan. Ett tydligt huvudmål hjälper dig att lyckas.
Gör upp en strategi. Hur ska du locka besökarna till din monter? Hur får du dem att stanna längre än för den första frågan? Gör upp en handlingsplan, var aktiv.
Tala om var man hittar dig. Använd sociala media och låt folk veta att du finns på mässan. Hjälp dem som är intresserade hitta dig.

PÅ MÄSSAN:
Koncentrera dig på det väsentliga. Stressa inte i onödan, men förvänta dig inte att saker och ting ordnar sig själva.
Skilj dig från mängden. Sök aktiv kontakt med besökarna och var intressant! Besökarna kommer ihåg en lyckad monter även senare.
Lyssna och visa intresse. Oavsett om det är fråga om en besökare eller andra utställare bär det långt om du ger ett positivt intryck av dig själv.
Njut av mässan. En god stämning smittar av sig och tilltalar. De bästa mässorna är de där alla trivs. Kom ihåg att ett leende är ett bra bete!

EFTER MÄSSAN:
Försäkra dig om tillräcklig tid för uppföljning. Se till att personalen har tillräckligt med tid att genomföra de åtgärder som du lovat mässbesökarna.
Håll dina löften. Lova bara besökarna sådant som du kan hålla.
Genom att överträffa förväntningarna skiljer du dig positivt från konkurrenterna.
Kom ihåg personlig kontakt. Detta ökar förtroendet och fördjupar interaktionen mellan dig och besökaren.

 

Ta kontakt:

mikael
Försäljningschef
Mikael Lindholm