Karta Karleby

EduJob21 KarlebyKarta

Edu+Job Karleby, monteralternativNayttokuva 2019 09 11 kello 10.27.46

• Plats längs väggen 2x2m (inkl. matta, elanslutning och B2 bord) - 740 €
• Plats längs väggen 3x2m (inkl. matta, elanslutning och B2 bord) - 840 €
• Färdigmonter 2x2m (inkl. väggar, matta, elanslutning och B2 bord) - 790 €
• Färdigmonter 3x2m (inkl. väggar, matta, elanslutning och B2 bord) - 890 €
• Skräddarsydd monterlösning enligt ert behov (Projektansvariga tar kontakt)